ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
1.         TARAFLAR
 
1.1. shop.selsil.com internet sitesinin sahibi, merkezi  Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak Sitesi No: 2E İç Kapı No: 6 34485 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan SEL DIŞ TİCARET ve KİMYA SANAYİ A.Ş. (Sel); ile  
 
1.2. Sel ve Üye’nin her biri “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 
2.      SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
 
2.1.   İşbu sözleşmenin konusu, Üye ile Sel arasındaki bayilik ilişkisi gereği Üye’nin Sel’den satın almak istediği ürünleri münhasıran Sel’e ait olan shop.selsil.com sitesinden online olarak satın almak için shop.selsil.com sitesine üye olmasının ve hizmetlerden faydalanmasının koşulları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 
2.2. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, shop.selsil.com sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Sel tarafından açıklanan her türlü bilgi ve beyanı okumuş, anlamış, kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.         ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
3.1. Üye, shop.selsil.com internet sitesine üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırılığı, yanıltıcılığı ve yürürlükteki herhangi mevzuata aykırılığı  nedeniyle Sel’in uğrayacağı tüm zararları Üye derhal tazmin edecektir. Sel’in Üye tarafından siteye girilen herhangi bir bilgiyi araştırma, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan her ne surette olursa olsun Sel sorumlu tutulamaz.
 
3.2. Üye, Sel tarafından kendisine verilen kullanıcı adını ve geçici şifreyi girip, Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik ve Güvenlik Politikasını okuyup kabul ettiğini onaylayarak shop.selsil.com sitesine giriş yapabilir. Üye Sel tarafından verilen geçici şifreyi ilk kullanımdan sonra değiştirmelidir. Şifrenin değiştirilmesi, yenisinin seçimi ve korunması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye söz konusu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Üye’nin shop.selsil.com sitesine erişim sağlayan araçlarının (e-posta, kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
 
3.3. Üyenin şifresini üçüncü kişilerle paylaşması nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan dolayı sorumluluk Üye’ye aittir. Bu sebeple Sel’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Sel’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 
3.4. Üye, diğer üyelerin verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları her ne surette olursa olsun kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde her türlü sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
 
3.5. Üye, diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet yaratıcı davranışlarda bulunamaz, herhangi bir şekilde diğer üyelerin siteye erişimini engelleyemez. Üye  ayrıca alım yapma niyeti olmaksızın shop.selsil.com ortamında gösterilen ürün stoklarını diğer kullanıcıların zararına rezerve edemez. Aksi durumda, üçüncü kişilerin her türlü zarar ve tazminat talebinden münhasıran Üye sorumludur.
 
3.6. Sel, shop.selsil.com sitesini virüs ve benzeri tehlikeli yazılımlardan korumak için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bununla birlikte, Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli önlemi alması gerekmektedir. Üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hata ve zararlardan, herhangi bir bilgi kaybından  Sel’i sorumlu tutamaz.
 
3.7. shop.selsil.com internet sitesi Sel’e ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebilecektir. Üye, işbu sitelerin içeriklerinden ve buralardaki herhangi bir hukuka aykırılıktan Sel’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.8. Üye, shop.selsil.com sitesini kullanırken işbu sözleşmeye, sitede belirtilen diğer tüm kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranmayı, herhangi bir ihlalde bulunmamayı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri haklarına tecavüz edecek herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
 
3.9. Üye, Sel’in yazılı onayı olmadan, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 
3.10. Üye, shop.selsil.com sitesini kullanarak reklam yapmamayı, herhangi mal ya da hizmet satmamayı, ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.         SEL’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
4.1. Sel, shop.selsil.com sitesinde sunduğu kampanyaları, ürün bilgilerini, her türlü içeriği ve  sunulan hizmetleri dilediği zaman değiştirme, askıya alma veya sona erdirme veya shop.selsil.com sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 
4.2. Sel, (i) Üyelerine sunduğu ürünleri geliştirmek, (ii) sitenin kullanımını kolaylaştırmak için Üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak ve (iii) içerik sağlayıcılar ve web hizmetleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için üyenin kişisel bilgilerini kullanabilir. Üye bu hususa muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Sel, ayrıca Üye’nin site üzerinden alış veriş hareketlerinin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, shop.selsil.com sitesine internet üzerinden erişim sağladığı  takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının Sel tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişini kolaylaştırmak adına shop.selsil.com sitesine erişim amacıyla kullandığı tüm bilgisayarlara “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul eder.
 
4.3. Sel, Üye’nin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak talep edildiğinde, yasal gerekliliklere uygun hareket etmek amacıyla veya Sel’in ve shop.selsil.com’un haklarını korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği takdirde ilgili kişilere açıklayabilir.
 
4.4. shop.selsil.com internet sitesinde yer alan tüm ürünler, sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi tüm malzemeler, sitede yer alan tüm çalışmalar (tasarım, imge, html kodu, diğer kodlamalar ve metin)  ve her türlü bilgiye ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu malzemeler, çalışmalar ve bilgiler izinsiz olarak Üye tarafından kullanılamaz, değiştirilemez, üzerlerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulamaz.
 
4.5. Sel, herhangi bir zamanda ve hiçbir ön bildirimde bulunmadan, shop.selsil.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ya da tamamen durdurabilir. Bundan dolayı, Sel’in üyelerine veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
 
4.6. Sel, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir. Bu durumda Üye, sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmesi için shop.selsil.com ana sayfasında veya şifre giriş safhasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuyarak elektronik ortamda, "onay" butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan edecektir. Aksi halde, Üye’nin üyeliği Sel tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
 
5.         SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sel, Üye’nin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, Üye’nin üyeliğini  iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Ayrıca, Sel ile Üye arasında bayilik ilişkisinin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda işbu sözleşme herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

6.         UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6.2. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Sel’in kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

7.         YÜRÜRLÜK

Üye’nin işbu sözleşmeyi shop.selsil.com üzerinden elektronik olarak onaylaması veya imzalayarak Sel’e ıslak imzalı bir kopyayı iletmesi üzerine sözleşme yürürlüğe girer. 

SEL DIŞ TİCARET ve KİMYA SANAYİ A.Ş.
Telif Hakkı © 2015 Sel Dış Ticaret. Tüm hakları saklıdır.

Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak Sitesi No: 2E İç Kapı No: 6 34485 Sarıyer / İSTANBUL

Telefon: +90 212 438 75 38 (Pbx) Fax: +90 212 438 76 98-99